1394/07/18

- نصب و راه اندازی سیستم اینترلاک درهای بخش انبار شرکت داروسازی ایران هورمون به پایان رسید. برای دیدن عکس ها و رضایت نامه کارفرما اینجا را کلیک کنید.

 

1394/07/15

- نمایشگاه CPHI از 20 مهر الی 22 مهر 1394 (12 الی 14 اکتبر 2015) در شهر مادرید اسپانیا برگزار می شود. برای دیدن وب سایت نمایشگاه اینجا را کلیک کنید.

 

1394/06/25

- شرکت سل تک فارمد اجرای کانال های هوای بخش های آزمایشگاه، انبار و آزمایشگاه میکروبی سایت خود را به رای گر می سپارد.

 

1394/06/12

- شرکت تهران دارو تهیه و راه اندازی سیستم اینترلاک درهای بخش جامدات خود را به رای گر واگذار می کند. 

 

1394/06/09

- شرکت ایران هورمون تهیه و راه اندازی سیستم اینترلاک درهای بخش انبار خود را به رای گر واگذار می کند.

 

1394/05/03

- شرکت سل تک فارمد اجرای بخش معماری آزمایشگاه، انبار و آزمایشگاه میکروبی سایت خود را به رای گر واگذار می کند.

 

1394/05/01

- شرکت داروسازی الحاوی طراحی آزمایشگاه میکروبی خود را به رای گر سپرد.