سال 1397:

 

- شرکت داروسازی فندا

   طراحی سیستم HVAC بخش تولید جامدات (طرح توسعه)

 

- شرکت داروسازی تماد

   طراحی جزییات آزمایشگاه میکروبی جدید

 

- شرکت کالا ناوگان شرق

   طراحی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال انبار

 

 

 

سال 1396:

 

- شرکت داروسازی مداوا

   طراحی آزمایشگاه‌های فیزیک، شیمی و میکروبی

 

- شرکت داروسازی آوه‌­سینا

   طراحی سایت تولید جامدات پرخطر

 

- شرکت داروسازی راموفارمین

   طراحی بخش متمرکز توزین و نمونه برداری

 

- شرکت داروسازی تولید دارو

   طراحی پروژه بازسازی واحد مایعات

 

- شرکت داروسازی فارابی طبرستان

   مطالعات اولیه، طراحی مفهومی و جزییات سایت تولید فرآورده‌­های دارویی فرم جامدات

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

   طراحی مفهومی و جزییات آزمایشگاه‌­های فیزیک و شیمی، تحقیق و توسعه و میکروبی

 

 

 

سال 1395:

 

- شرکت تهران دارو

   طراحی بخش متمرکز توزین و نمونه برداری

 

- شرکت تهران دارو

   طراحی بخش جدید تولید فرآورده­‌های دارویی فرم جامدات

 

- شرکت داروسازی تهران شیمی

   طراحی بخش جدید تولید فرآورده‌­های دارویی فرم جامدات

 

- شرکت ایران ناژو

   طراحی سیستم HVAC بخش‌های جدید تولید نیمه جامدات دارویی و محصولات بهداشتی

 

- شرکت نوین افق سلامت رکسانا

   طراحی کارخانه تولید مواد اولیه دارویی و بخش­‌های گرانولاسیون DC

 

- شرکت نورین کابل افزار

   طراحی کارخانه تولید اتصالات کابل

 

- شرکت داروسازی تولید دارو

   طراحی و بازسازی واحد آزمایشگاه

 

- شرکت درمان یاب دارو

   طراحی جزییات کارخانه تولید فرآورده‌­های دارویی فرم جامدات

 

- شرکت داروسازی دانا

   طراحی جزییات سایت تولید سرم و آب مقطر

 

 

 

سال 1394:

 

- شرکت درمان ­یاب دارو

   طراحی مفهومی کارخانه تولید فرآورده­‌های دارویی فرم جامدات

 

- شرکت کالا ناوگان شرق

   مطالعات اولیه امکان ­سنجی (FS) و برآورد هزینه احداث انبار در ایران

 

- شرکت داروسازی الحاوی

   طراحی سیستم هوارسانی و اصلاحات آزمایشگاه میکروبی

 

- شرکت شیمی دارویی داروپخش

   طراحی مجدد سایت تولید مواد اولیه LVHV بر اساس شرایط جدید به مساحت 93 مترمربع

 

- شرکت سل تک فارمد

   اجرای بخش‌های آزمایشگاه و انبار سایت تولید فرآورده­‌های سلول درمانی

 

 - شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

    طراحی مجدد سایت جامدات به مساحت تقریبی 1000 متر مربع

  

- شرکت داروسازی مداوا (پروژه نوارتیس)

   طراحی ساختمان رختکن

 

 

 

سال 1393:

 

- شرکت فرآورده‌های زیست پلیمری آتین

   طراحی مفهومی کارخانه تولید فرآورده‌های درمان زخم

 

- شرکت سل تک فارمد

   طراحی سایت تولید فرآورده‌های سلول درمانی

 

- شرکت داروسازی تولیدارو

   طراحی سایت جدید تولید و بسته بندی محصولات ترموراب و محصول بتادین

 

- شرکت داروسازی کاسپین تامین

   طراحی بخش های تولید مایعات، نیمه جامدات و شیاف و فضاهای جانبی مربوطه

 

- شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

   بازنگری طراحی انجام شده برای سایت جامدات به مساحت تقریبی 1000 مترمربع

 

- شرکت داروسازی مداوا (پروژه نوارتیس)

   طراحی انبار به مساحت تقریبی 1300 مترمربع

 

- شرکت داروسازی مداوا (پروژه نوارتیس)

   بازنگری و تکمیل طراحی سایت تولید جامدات و فضاهای جانبی به مساحت تقریبی 1700 مترمربع

 

- شرکت شیمی دارویی داروپخش

   طراحی سایت تولید فرآورده‌های دارویی فرم جامدات

 

- شرکت داروسازی الحاوی

   کنترل طراحی و نظارت بر اجرای پروژه بازسازی فضاهای تولید مایعات خوراکی به مساحت تقریبی 355 مترمربع

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

   طراحی اتاق های تمیز آزمایشگاه‌های میکروبی و تحقیق و توسعه به مساحت تقریبی 600 مترمربع

   تاسیسات برقی و مکانیکی و موتورخانه کل ساختمان به مساحت تقریبی 1500 مترمربع

 

 

 

سال 1392:

 

- شرکت شیمی دارویی داروپخش

   طراحی سایت تولید مواد اولیه LVHV به مساحت 87 مترمربع

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

   طراحی بخش توزین به مساحت تقریبی 216 مترمربع

 

- شرکت داروسازی جالینوس

   تهیه نقشه های چون ساخت و نقشه‌های GMP بخش جامدات و انبارها به مساحت تقریبی 2050 مترمربع

 

- شرکت مایا زیست فرآیند

   طراحی فضای تولید و آزمایشگاه تولید استارترهای لبنی به مساحت تقریبی 121 مترمربع