سال 1394:

 

- شرکت درمان ­یاب دارو

   طراحی مفهومی کارخانه تولید فرآورده­ های دارویی فرم جامدات

 

- شرکت کالا ناوگان شرق

   مطالعات اولیه امکان ­سنجی (FS) و برآورد هزینه احداث انبار در ایران

 

- شرکت داروسازی الحاوی

   طراحی سیستم هوارسانی و اصلاحات آزمایشگاه میکروبی

 

- شرکت شیمی دارویی داروپخش

   طراحی مجدد سایت تولید مواد اولیه LVHV بر اساس شرایط جدید به مساحت 93 مترمربع

 

- شرکت سل تک فارمد

   اجرای بخش ­های آزمایشگاه و انبار سایت تولید فرآورده­ های سلول درمانی

 

 - شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

    طراحی مجدد سایت جامدات به مساحت تقریبی 1000 متر مربع

  

- شرکت داروسازی مداوا (پروژه نوارتیس)

   طراحی ساختمان رختکن

 

 

 

سال 1393:

 

- شرکت فرآورده های زیست پلیمری آتین

   طراحی مفهومی کارخانه تولید فرآورده های درمان زخم

 

- شرکت سل تک فارمد

   طراحی سایت تولید فرآورده های سلول درمانی

 

- شرکت داروسازی تولیدارو

   طراحی سایت جدید تولید و بسته بندی محصولات ترموراب و محصول بتادین

 

- شرکت داروسازی کاسپین تامین

   طراحی بخش های تولید مایعات، نیمه جامدات و شیاف و فضاهای جانبی مربوطه

 

- شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

   بازنگری طراحی انجام شده برای سایت جامدات به مساحت تقریبی 1000 مترمربع

 

- شرکت داروسازی مداوا (پروژه نوارتیس)

   طراحی انبار به مساحت تقریبی 1300 مترمربع

 

- شرکت داروسازی مداوا (پروژه نوارتیس)

   بازنگری و تکمیل طراحی سایت تولید جامدات و فضاهای جانبی به مساحت تقریبی 1700 مترمربع

 

- شرکت شیمی دارویی داروپخش

   طراحی سایت تولید فرآورده های دارویی فرم جامدات

 

- شرکت داروسازی الحاوی

   کنترل طراحی و نظارت بر اجرای پروژه بازسازی فضاهای تولید مایعات خوراکی به مساحت تقریبی 355 مترمربع

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

   طراحی اتاق های تمیز آزمایشگاه های میکروبی و تحقیق و توسعه به مساحت تقریبی 600 مترمربع

   تاسیسات برقی و مکانیکی و موتورخانه کل ساختمان به مساحت تقریبی 1500 مترمربع

 

 

 

سال 1392:

 

- شرکت شیمی دارویی داروپخش

   طراحی سایت تولید مواد اولیه LVHV به مساحت 87 مترمربع

 

- شرکت داروسازی خوارزمی

   طراحی بخش توزین به مساحت تقریبی 216 مترمربع

 

- شرکت داروسازی جالینوس

   تهیه نقشه های چون ساخت و نقشه های GMP بخش جامدات و انبارها به مساحت تقریبی 2050 مترمربع

 

- شرکت مایا زیست فرآیند

   طراحی فضای تولید و آزمایشگاه تولید استارترهای لبنی به مساحت تقریبی 121 مترمربع