شرکت رای­ گر در صنایع زیر برای سایت­ های در حال احداث یا نوسازی که نیاز به فضاهای کنترل شده یا اتاق های تمیز دارند خدمات طراحی و مهندسی ارایه می­ کند:

   - تولید فرآورده­ های دارویی

   - تولید محصولات بیولوژیک و بیوتکنولوژی

   - تولید مواد اولیه موثره دارویی

   - تولید تجهیزات پزشکی

   - تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی ...

خدمات مهندسی این شرکت از نخستین مراحل طراحی آغاز شده و طراحی مفهومی و جزییات در زمینه ­های زیر را پوشش می­ دهد:

   - طراحی پلان­ های بخش­ های تولید و پشتیبانی

   - جانمایی ­های GMP

   - طراحی معماری

   - طراحی تاسیسات و سیستم­ های هوارسانی

   - طراحی برق

   - طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ

   - طراحی سازه