درباره ما

اغلب ما مشکلات زمان اجرا، راه ­اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری سایت­ ها، از قبیل تداخل سیستم ­های تاسیساتی با یکدیگر و یا با عناصر ساختمانی، مشکلات میزان هوادهی و توزیع هوای سیستم های هوارسانی، عدم .حصول به اختلاف فشارهای مورد نظر … را تجربه کرده­ایم

به باور ما، چنانچه زمان لازم برای طراحی سایت صرف نشده و یا پرداختن به جزییات طرح به زمان اجرای پروژه و به عوامل اجرایی موکول شود، احتمال بروز خطاهای تاثیرگذار بر عملکرد کلی سیستم افزایش خواهد یافت. در واقع، بسیاری از موارد یاد شده در زمان طراحی اولیه سایت قابل ردیابی و پیشگیری هستند.
همچنین، شمار قابل توجهی از اشکالات موجود در سایت­ های در حال بهره­ برداری، با بررسی و طراحی راه حل­ های کلی یا جزیی قابل حل بوده و یا به میزان راضی­ کننده­ای قابل بهبود هستند. تاسیس شرکت رای­ گر پارس، نتیجه دیدگاه ­های فوق است.