تست و بالانسینگ (TAB)

این خدمات به طور معمول برای پروژه‌هایی که رای‌گر اجرای آنها را به عهده دارد در انتهای عملیات اجرایی و پیش از تحویل سایت انجام شده و همچنین در صورت درخواست برای سایت‌های موجود هم قابل ارایه است.
در خصوص سایت‌های موجود، خدمات شرکت در این زمینه محدود به تست و بالانس کردن سیستم نیست و در شرایطی که سیستم HVAC به دلیل مشکلات سخت‌افزاری فاقد عملکرد صحیح باشد این شرکت خدمات کامل‌تری جهت عیب‌یابی و اصلاح سیستم به شرح کلی زیر ارایه می‌کند:

​​​​​​​

● جمع‌آوری مستندات سیستم
● تست‌های اولیه
● انجام مطالعات
● تهیه گزارش وضعیت موجود و اشکالات سیستم
● پیشنهاد راهکارهای فنی برای اصلاح سیستم
● انجام اصلاحات (در صورت تمایل کارفرما به واگذاری عملیات اصلاحی به پیمانکار TAB)
● بالانس کردن سیستم​​​​​​​